Wpisy z Lipiec, 2016

Kanadyjska przyroda piękna i nieokiełznana

Kanada. Kraj piękny i rozległy, otoczony niemal z każdej strony morzami i oceanami. Jedno z największych (drugie pod względem wielkości) państw na świecie. Kraj, który zajmuje największa powierzchnię Ameryki Północnej – kontynentu na którym jest położony. Ze względu na ogromne obszary jakie zajmuje Kanada, kraj ten cechuje niespotykanie ogromna różnorodność przyrody. Kanada otoczona jest niezliczonymi wyspami, półwyspami i zatokami. Linia jej wybrzeża charakteryzuje się również bardzo różnymi formami. Na zachodzie Kanady przeważają wysokie linie brzegowe i fiordy, zachodnie wybrzeże Kanady jest znacznie mniej urozmaicone i bardziej niskie. Długość kanadyjskiej linii brzegowej jest wynosi ponad 200 tys. kilometrów. Jest to najdłuższa linia brzegowa na świecie. Jednocześnie na terenie tego niezwykle pięknego i rozległego kraju znajduje się największa na naszym globie powierzchnia wód śródlądowych, która stanowi aż dziewięć procent jego powierzchni. Trzy miliony pięknych i nierzadko dzikich kanadyjskich jezior to ponad połowa wszystkich jezior, które znajdują się na naszej planecie. Jedna trzecią powierzchni Kanady stanowią lasy. Ten olbrzymi i w znacznej części dziki kraj z populacją liczącą ok. 35 milionów ludzi jest niezwykle rzadko zaludniony. Kanadyjska średnia, to 3,4 osoby na kilometr kwadratowy, podczas gdy w Polsce średnia ta wynosi aż 123. Każdy kto chciałby przemierzyć Kanadę ze wschodu na zachód lub odwrotnie, pokonać musi niebagatelny dystans 6 tys. kilometrów – odległości, która dzieli dwa wybrzeża tego kraju.

Olbrzymia powierzchnia Kanady sprawia, ze ma ona aż 6 stref czasowych. Na terenie tego kraju występują trzy strefy klimatyczne. Większość obszaru Kanady umiejscowiona jest w strefie klimatu umiarkowanego, natomiast jej północna część znajduje się w strefie klimatu subpolarnego. Kanadyjski archipelag Arktyczny zajmujący niewielka, część Kanady objęty jest w całości klimatem polarnym. Tak wielkie zróżnicowanie klimatu sprawia że w Kanadzie mamy do czynienia z wielka różnorodnością zjawisk pogodowych i tych związanych z ukształtowaniem terenu, oraz występowaniem fauny i flory. Niezwykle ważną cechą Kanadyjskiego kraju jest wyjątkowo dobrze zachowana przyroda, jak mało gdzie na naszym zniszczonym rozwojem cywilizacji globie. Niedostępność terenu, surowy klimat i stosunkowo małe zaludnienie sprawiło że większość szaty roślinnej Kanady jest w stanie niemal nienaruszonym. Podobnie jak w mroźnej i niedostępnej Rosji na terenie prowincji subarktycznej Kanady występuje tajga i tundra. W prowincji atlantyckiej występują stepy i preria, w pacyficznej, górzystej części kraju występują niezwykle różnorodne lasy. Lasy Kolumbii, oraz lasy gór skalistych. Kanada to piękny, wielki i wspaniały swoją przyrodniczą różnorodnością kraj. Raj dla ludzi spragnionych ciszy i spokoju, raj dla podróżników. Warto przybyć tu chociaż raz w życiu, aby nasycić swe oczy pięknem i niezwykłym bogactwem rodzimej przyrody.